Fundusze Europejskie

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego znicza gazowego”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego znicza gazowego-świecy gazowej. Zakres projektu obejmuje prace badawcze zlecone Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Łódzkiej tj. opracowanie oraz weryfikację prototypu jakim jest nowatorski znicz gazowy (świeca) oraz badanie jego przydatności w opinii użytkowników końcowych.

Prace ww. sprowadzają się do realizacji następujących kroków badawczych:

Planowanym efektem projektu będzie technicznie sprawny prototyp tj. innowacyjny znicz gazowy (świeca gazowa) gotowy do biznesowego zastosowania. Innowacja produktowa będąca przedmiotem projektu odnosi się do głównych cech i funkcjonalności nowego wyrobu: zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania przy jednoczesnym zapewnieniu zapewnieniu walorów wizualnych (kolor płomienia, intensywność świecenia) i wydłużonym czasie świecenia.

Wartość projektu : 120 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 102 000 PLN